Arakain: Balady

[Cover image]

54634-2 Popron Music 
2003 Czech

this album contains amongst the others ... Arakain: SLEČNA ZÁVIST (LADY IN BLACK) Czech lyrics: SLEČNA ZÁVIST (Hensley/Brichta) Ta dívka u oltáře co pohled tvůj teď váže skrýt závist zkouší za vlastním bohatstvím Má krásu moc i slávu přesto vidíš, že se trápí když tvář zakrývá jí závoj tkanej z černejch pavučin Proč přišla takhle zrána a co si žádá u pána že svíčku drží v dlaních tiše obchod nabízí Bože vyslyš moje přání jak neřekneš svý "ano" mi tak ďáblu ruku podám když mi pomoc přislíbí No jen řekni, dám ti to, co chceš já věřím, ty to dokážeš slib krví potvrdím jen dej, ať nikdo nemá víc Mě pálí, když je kdokoliv s víc štěstím, se vším cokoliv co zrovna nemám já radši, ať sama nemám nic Teď otáčí se s nevolí jak ďáblu podpis zabolí už do rysů jí kreslí vrásky z duše šedivý Pak konečně k nám promluví skřek havraní tu zakrouží a mezi námi hledá svoji oběť vybírá Když ne mě, radši nikomu a slova nejsou k ničemu to slečna závist vstoupila zas do někoho z nás ...